Realizacja celów wielkich i małych

Mimo, iż nasze życie jest nieprzewidywalne często działamy tak jakbyśmy byli w stanie jasno stwierdzić co i kiedy nastąpi. Jedni stawiają sobie cele i zamykają się w bańce ich realizacji uporczywie odrzucając (i pomstując na) zmieniający się świat. Inni chętnie się adaptują i rozwijają swoje pomysły budując na zdobytym doświadczeniu i szansach jakie postawił przed nimi los. Ci pierwsi mogą zostać potraktowani jako nieelastyczni i uparci. Tych drugich można nazwać niekonsekwentnymi oportunistami. A może jednak warto znaleźć balans pomiędzy tymi postawami? Zastanówmy się jak realizować cele, które sobie stawiamy. Zarówno te wielkie jak i te małe.

Continue reading „Realizacja celów wielkich i małych”